(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Plan Urbanistic Zonal ”Extindere service existent și reamenajare spațiu existent”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 26.09.2016, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

Până la data de 13.10.2016, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piața Libertății nr.17, Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro  Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă, Alina Vănășilă.

print