(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Plan Urbanistic Zonal construire locuință și dotări complementare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 05.02.2016, pe website-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente (Etapa elaborării propunerilor):

Până la data de 15.02.2016, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piața Libertății nr.17, Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipulsacele.ro.

Persoană resposabilă pentru relația cu societatea civilă este Gubernat Mihaela.

print