(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Plan Urbanistic Zonal construire ansamblu locuințe

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 08.09.2015, la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente (Etapa elaborarii propunerilor), pentru P.U.Z. inițiat de S.C. ISR MARY S.R.L.:

1.Memoriu General „P.U.Z. construire ansamblu de locuințe, zona D.J. 103 A, extravilan Municipiul Săcele”;

2.Regulament local de urbanism „P.U.Z. construire ansamblu de locuințe, zona D.J. 103 A, extravilan Municipiul Săcele”;

3.Piese desenate – Plan încadrare în zona, situația existentă, reglementări urbanistice, regimul juridic, rețele tehnico-edilitare;

Până la data de 22.09.2015, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piața Libertății nr.17, Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civila este doamna Mihaela Gubernat.

print