(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Plan Urbanistic de Detaliu ”Construire locuință și împrejmuire”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, între 11.07.2018- 22.08.2018, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea PUD „Construire locuință și împrejmuire” – str. I.C. Brătianu, nr.14, Municipiul Săcele
  2. Memoriu General Plan Urbanistc de Detaliu „Construire locuință și împrejmuire” – str. I.C. Bratianu, nr.14, Municipiul Săcele
  3. Piese desenate – plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice, regim juridic, rețele tehnico-edilitare.

Până la data de  25.07.2018 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17 – Biroul Urbanism sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.


Descarca Document

print