(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

PLAN DE PREVENȚIE PRIVIND INFORMAREA CETĂȚENILOR CU REFERIRE LA ARDERILE NECONTROLATE DE MIRIȘTI ȘI VEGETAȚIE USCATĂ

Nr.crt MĂSURA PROPUSĂ TERMEN   RESPONSABILI OBS.
0 1 2 3 4
1 Informarea preventivă a populaţiei asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor agricole sau de efectuare a curăţeniei în gospodării prin arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale,  în perioadele de caniculă și secetă prelungită este interzisă. Conform avertizărilor meteorologice  

S.V.S.U.

Cadru Tehnic PSI

2 Monitorizarea zonelor forestiere și executarea de controale în zonele de campare sau în zonele de pădure cu prilejul sărbărorilor legale (sâmbătă, duminică) precum şi interzicerea focului deschis în zonele cu pericol de incendii. Permanent  

Șef S.V.S.U.

Cadru Tehnic PSI

3 Difuzarea şi afişarea unor materiale de propagandă în rândul populaţiei precum şi în locuri aglomerate, a unor măsuri de PSI și prevederi generale cu privire la arderea miriştilor şi a vegetaţiei uscate precum şi modul de comportare şi intervenţii în situaţii deosebite. Permanent  

S.V.S.U.

Cadru Tehnic PSI

          –
 

 

4

Informarea populației privind respectarea măsurilor specifice la igienizarea terenurilor prin ardere și obligația acestora de a solicita și obține de la autoritățiile competente permis de lucru cu focul, obținut de la Primărie și acceptul de la Agenția de Protecție a Mediului  

 

Permanent

 

S.V.S.U.

Cadru Tehnic PSI

5 Mobilizarea la capacitate maximă a tuturor factorilor răspunzători astfel încît să poată interveni cu operativitate în situaţii de urgenţă Permanent Preşedinte C.L.S.U.

Şef S.V.S.U.

print