(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. Zonă depozitare, producție și sedii firmă, strada Rampei – Etapa aprobării

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 20.01.2023 până la data de 08.03.2023, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Zonă depozitare, producție și sedii firmă, strada Rampei, Municipiul Săcele
  2. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal – Zonă depozitare, producție și sedii firmă, strada Rampei, Municipiul Săcele și referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Zonă depozitare, producție și sedii firmă, strada Rampei, Municipiul Săcele
  3. Memoriu, Regulament Local de Urbanism și Piese desenate – plan de încadrare în PUG, plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice-zonificare, reglementări urbanistice-ilustrare, rețele edilitare, regim juridic.

Până la data de 08.02.2023 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr.17 sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro.

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă

print