(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. și R.L.U. aferent – Stație de sortare deșeuri și stație de compost

Primăria Municipiului Săcele anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de informare si consultare cu privire la intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – „Stație de sortare deșeuri și stație de compost ”, extravilan Municipiul Săcele, proximitatea Rampei Ecologice Zonale Brasov DE 44-DE 47, PUZ inițiat de Baciu Liviu Gheorghe.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică si ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 15.09.2017, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat anuntul de intentie.

Până la data de 27.09.2017, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ta Libertatii nr.17 – Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print