(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. și R.L.U. aferent – „Sediu firmă, prestări servicii, depozitare și producție”

Primăria Municipiului Săcele anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de informare si consultare cu privire la intenția de elaborare a PUZ si RLU aferent – „Sediu firmă, prestări servicii, depozitare și producție”, zona strada Rampei, extravilan Municipiul Săcele,  PUZ inițiat de S.C. PROIECT PERSONAL LEASING S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică si ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 15.09.2017, pe pagina de internet a Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat anuntul de intentie.

Până la data de 27.09.2017, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ta Libertatii nr.17 – Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print