(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. și R.L.U. aferent “Extindere hală depozitare material săditor”

Primăria Municipiului Săcele anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de informare și consultare cu privire la intenția de elaborare a PUZ si RLU aferent – “Extindere hală depozitare material săditor”, strada Avram Iancu, nr.62-64, Municipiul Săcele,  PUZ inițiat de SC Yurta Prod SRL.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică si ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 06.05.2020, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat anunțul de intenție și documentația în vederea emiterii avizului de oportunitate. Documentație atașată

Până la data de 18.05.2020, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ta Libertății nr.17 – Biroul Urbanism sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print