(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. și R.L.U. aferent – Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice, zona DJ 103B, extravilan – Etapa I

Primăria Municipiului Săcele anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de informare și consultare cu privire la inițierea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. aferent – Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice, zona DJ 103B, extravilan, Municipiul Săcele, PUZ inițiat de SC RCS & RDS SA.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică si ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 19.01.2023, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat anunțul de inițiere și documentația depusă în vederea emiterii avizului de oportunitate.

Până la data de 03.02.2023, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ta Libertății nr.17 – Biroul Urbanism sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă

print