(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. și R.L.U. aferent – Construire service auto/ Vulcanizare/ Spălătorie auto/ Stație G.P.L.

Primăria Municipiului Săcele anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de informare si consultare cu privire la intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – „Construire service auto/ Vulcanizare/ Spălătorie auto/ Stație GPL”, DN1-Calea Bucuresti,  Municipiul Săcele,  PUZ inițiat de Ungureanu Vasile.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică si ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 15.09.2017, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat anuntul de intentie.

Până la data de 27.09.2017, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ta Libertatii nr.17 – Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print