(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. și R.L.U. aferent – “Construire ansamblu de locuințe colective/individuale și funcțiuni complementare, spații comerciale, birouri, unități de cazare, garaje, căi de acces, spații anexe, loc de joacă pentru copii, organizare de șantier, împrejmuire”- (PUZ Zona strada Bolnoc-strada Col. Kiss Sandor), Municipiul Săcele

Primăria Municipiului Săcele anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de informare și consultare cu privire la intenția de elaborare a PUZ si RLU aferent – “Construire ansamblu de locuințe colective/individuale și funcțiuni complementare, spații comerciale, birouri, unități de cazare, garaje, căi de acces, spații anexe, loc de joacă pentru copii, organizare de șantier, împrejmuire”- (PUZ Zona strada Bolnoc-strada Col. Kiss Sandor), Municipiul Săcele,  PUZ inițiat de SC Alphaville Development SA.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică si ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 07.01.2021, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat anunțul de intenție și documentația depusă în vederea emiterii avizului de oportunitate. Documentație atașată

Până la data de 25.01.2021, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ta Libertății nr.17 – Biroul Urbanism sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print