(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. si R.L.U. aferent – Așezământ de asistență socială pentru vârstnici, zona Subobrej-DN1A – Etapa de inițiere

Primăria Municipiului Săcele anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de informare și consultare cu privire la inițierea documentației de urbanism PUZ si RLU aferent – Așezământ de asistență socială pentru vârstnici, zona Subobrej-DN1A, Municipiul Săcele, PUZ inițiat de Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu, Filiala Săcele.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică si ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 25.09.2023, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat anunțul de ințiere și documentația depusă în vederea emiterii avizului de oportunitate.

Până la data de 09.10.2023, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ta Libertății nr.17 – Biroul Urbanism sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print