(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. «Sediu firmă, prestări servicii, depozitare și producție»

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 04.02.2019, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism «Sediu firmă, prestări servicii, depozitare și producție», zona strada Rampei, extravilan Municipiul Săcele, PUZ inițiat de S.C. PROIECT PERSONAL LEASING S.R.L.
  2. Piese desenate – plan de încadrare în zonă, plan reglementări urbanistice.

Până la data de 22.02.2019, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17 – Centrul de Informații Cetățeni (Biroul Urbanism) sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print