(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. modificator C.E.T.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 11.08.20104, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente (etapa elaborării propunerilor):

1.  Memoriu General „PUZ MODIFICATOR ZONA CET”

2.  Regulament local de urbanism „PUZ MODIFICATOR ZONA CET”

3.  Piese desenate – Plan încadrare în zona, situaţia existentă, reglementari urbanistice, regimul juridic, reţele tehnico-edilitare  

Până la data de 25.08.2014, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr.17 –Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relaţia cu societatea civilă – doamna Geta Necula.

print