(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z “ Locuințe unifamiliare între drumurile DE 296 și DE 300 Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului aprobat prin  H.C.L. nr. 102/25.08.2011 începând cu data de 18.07.2014 pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

1.Proiect de Hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea P.U.Z. Locuințe unifamiliale între drumurile DE296 și DE 300, Săcele;

2.Raportul de specialitate la Proiect de Hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea PUZ ,, Locuinte unifamiliale intre drumurile DE296 SI DE 300, Săcele;

3.Memoriu General Plan Urbanistc Zonal ,,Locuințe unifamiliale între drumurile DE296 și DE 300, Săcele;

4.Regulament local de urbanism Plan Urbanistic Zonal Locuințe unifamiliale între drumurile DE296 și DE 300, Săcele;

5. Piese desenate – Plan încadrare în zona, situația existentă, reglementări urbanistice, regimul juridic al terenurilor;

Până la data de 01.09.2014 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piața Libertății nr.17- Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de  e-mail a instituției primaria@municipiulsacele.ro 

   Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – doamna Geta Necula.

print