(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. – Construire magazin retail și hale de producție și depozitare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 13.01.2020, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Memoriu General (Document atașat) și Regulament Local de Urbanism (Document atașat) “CONSTRUIRE MAGAZIN DE RETAIL ȘI HALE DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE”, str. Câmpului, nr.97, Municipiul Săcele, PUZ inițiat de SC SABIPLAST SRL.
  2. Piese desenate – plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice, rețele edilitare, regim juridic. (Document atașat).

Până la data de 31.01.2020, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17 – Centrul de Informații Cetățeni sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print