(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. “Construire locuințe și dotări complementare, parcelare” DE 82-DE 64 Municipiul Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 30.04.2020, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism “Construire locuințe și dotări complementare, parcelare”, DE 82-DE 64, Municipiul Săcele, P.U.Z.  inițiat de SC SĂCELE RESIDENCE MG SRL. Documentație atașată
  2. Piese desenate – plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice, rețele edilitare, regim juridic. Documentație atașată

Până la data de 15.05.2020, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17 – Centrul de Informații Cetățeni sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print