(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. Construire locuințe DN1A

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 03.12.2015, pe website-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele, sunt afișate următoarele documente (etapa elaborării propunerilor), inițiat de Kiss Tamas și Kovacs Eniko:

1.Memoriu General P.U.Z.  ’’Construire locuințe individuale DN1A,  Municipiul Săcele”;

2.Regulament local de urbanism ’’Construire locuințe individuale DN1A,  Municipiul Săcele”;

3.Piese desenate: Plan încadrare în zona, situația existentă, reglementări urbanistice, regimul juridic, rețele tehnico-edilitare;

Pâna la data de 18.12.2015, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piața Libertății nr.17, Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civila este doamna Mihaela Gubernat.

print