(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. Construire locuințe

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 24.11.2015, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente (etapa elaborarii propunerilor), initiat de S.C. STUDIO CASA S.R.L.:

1.Memoriu General PUZ  „Construire locuinte „

2.Regulament local de urbanism „Construire locuinte „

3.Piese desenate – Plan încadrare în zona, situația existentă, reglementări urbanistice, regimul juridic, rețele tehnico-edilitare;

Pâna la data de 09.12.2015, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr.17 – Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a institutiei primaria@municipulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civila – d-na GUBERNAT MIHAELA.

print