(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. «Ansamblu de case de vacanță și zonă de agrement turistică»

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 19.11.2018, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism «Ansamblu de case de vacanță și zonă de agrement turistică», strada 7 Scări, Municipiul Săcele, PUZ inițiat de Baciu Liviu Gheorghe.
  2. Piese desenate – plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice, regim juridic, rețele tehnico-edilitare.

Până la data de 13.12.2018, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17 – Centrul de Informații Cetățeni (Biroul Urbanism) sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print