(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele, din data de 28 octombrie 2021

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  28 octombrie 2021:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 30 septembrie 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 30 septembrie 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 15 octombrie 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1,  4.

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea în evidențele contabile ale Municipiului Săcele a sumei de 80791,34 lei, aferente obiectivului de investiții ,,Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1,  4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea C.L. nr. 48 din 30.03.2006 ,,privind aprobarea înființarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în Municipiul Săcele și a Regulamentului de Organizare și Funcționare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1,  4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţei pentru tineri de tip ANL, în regim de închiriere de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune, a unor ecoinsule colectare selectiva deșeuri, a câte 4 module fiecare, aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1,  4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mică industrie – strada Ecologiștilor” Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 3 mc (4,84 metri steri) lemn de foc, pentru încălzirea locuinței, d-nei Apostol Ana, văduvă de veteran de război din Municipiul Săcele  – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE”, în cartierul Gârcini din Municipiul Săcele, jud. Brașov – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1,  2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 122/28.04.2021 pentru actualizarea unor prevederi din anexele 1 și 2 ale H.C.L. nr. 82/24.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția pentru proiectul ,,Construire corp nou de clădire la Școala Generală nr. 5” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc, numitei Cojocaru Ana – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru soluționarea plângerii prealabile împotriva HCL nr. 193/29.07.2021 privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafață de 967 mp, înscris în CF nr.117773 Săcele, nr.cadastral 117773 , categoria de folosință fâneață și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de administrare și actualizarea suprafeței pentru imobilul înscris în CF nr. 113665, situat pe B-dul George Moroianu 76, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul public și încheierea unui act adițional în acest sens la Contractul de administrare nr. 60995/10.11.2016 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile aflate în domeniul public al Municipiului Sacele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenului înscris în CF nr. 101160 Săcele, în suprafață de 29 mp, cu terenul înscris în CF nr. 101166 Săcele, în suprafață de 32 mp, situate în Municipiul Săcele, jud. Brașov – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile situate în Cartierul Electroprecizia, zona str. Viitorului bl. 36 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date pentru imobilul înscris în CF nr. 105886, situat în Municipiul Săcele, în suprafață de 162 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date pentru imobilul înscris în CF nr. 105806 situat în Municipiul Săcele, în suprafață de 113 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și a vânzării, prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 106349 Săcele, în suprafață de 416 mp, categoria de folosință curți-construcții, situat pe B-dul George Moroianu nr. 310, proprietatea Municipiului Săcele-domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și a vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 107135 Săcele, în suprafață de 1067 mp, categoria de folosință altele, situat în zona „spate Hotel Ramada”, proprietatea Municipiului Săcele-domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și a vânzării, prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 109296 Săcele, în suprafață de 441 mp, categoria de folosință arabil, situat pe Str. Frasinului, proprietatea Municipiului Săcele-domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și a vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 110816 Săcele, în suprafață de 130 mp, categoria de folosință fâneață, situat pe Str. Timiș, proprietatea Municipiului Săcele- domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și a vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 110820 Săcele, în suprafață de 283 mp, categoria de folosință fâneață, situat pe str. 15 Noiembrie, proprietatea Municipiului Săcele-domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și a vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 117497 Săcele, în suprafață de 146 mp, categoria de folosință fâneață, situat pe Str. Al. I. Lapedatu, proprietatea Municipiului Săcele- domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

29. Diverse

print