(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 28 iulie 2022

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 22 iunie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 7 iulie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2022 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4. 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții al R.P.L.P Săcele R.A. pentru anul 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior ale partizilor, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, pentru anul de producție 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei lemnoase pentru partida 306/2100156801620 din U.P. VI Tărlung, partida 325/2200156800130 din U.P. V Tesla, partida 352/2200156800490 din U.P. VI Tărlung și partida 353/2200156800500 din U.P. VI Tărlung – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului lemnului de foc din partida 330/2200156800190 din U.P. VII Doftana – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4. 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (Studiu de coexistență) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reglementări rețele electrice zona Cimitir Săcele-Electroprecizia str. Tărlungului (PUZ)” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4. 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI – Bretea str. Hărmanului – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Săcele”, cod SIPOCA 1252/cod MySMIS2014+ 155100 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ,,Proiect tip – Construire și dotare creșă medie în municipiul Săcele, județul Brașov” prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 — Educație, investiția 1 — Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice funcționale a Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4;
15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului de vânzare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelelor de Contracte de prestări servicii pentru furnizarea de servicii de salubritate, aplicabile societăților comerciale, asociațiilor de proprietari, persoanelor fizice de la case și persoanelor fizice de la blocuri, la nivelul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;
17. Proiect de hotărâre privind înființarea Grupului Local de Lucru (GLL) pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2022-2027 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4;
18. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2022-2023 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4;
19. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 2 m3/familie, material lemnos pentru foc, sub formă de ajutor pentru încălzirea locuinţei, unui număr de 100 familii nevoiaşe, cu domiciliul în Municipiul Săcele și aprobarea criteriilor de acordare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4;
20. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 24 mc (38,71 metri steri) lemn de foc, pentru încălzirea locuințelor, unui număr de 8 persoane veterani de război și văduve de veterani de război din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.
21. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc către Parohia Ortodoxă Sfântul Nicolae- Baciu – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire locuințe și dotări complementare, parcelare”, DE 82 – DE 64, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4. 23. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 118495 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4. 24. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date de carte funciară asupra imobilului înscris în CF nr. 105717 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4. 25. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 117226 – nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/b, în suprafață de 86 mp, a imobilului înscris în CF nr. 117221 – nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/c în suprafață de 41 mp, a imobilului
înscris în CF nr. 107098 – nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/1/2 în suprafață de 80 mp, situate în Municipiul Săcele, zona pieții Electroprecizia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
26. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului identificat prin nr.top 2607/2- Str. Mărășești în suprafață de 3706 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare, a numiților Grosu Lucian- Virgil, Chelaru- Georgescu Ioana la dreptul de proprietate asupra imobilului- teren, în suprafață de 138 mp, înscris în CF nr. 119043 Săcele și la dreptul de proprietate asupra imobilului- teren, în suprafață de 57 mp, înscris în CF nr.119044 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului înscris în CF nr. 112043 Săcele, cu imobilul înscris în CF nr. 112044 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren înscris în CF nr. 115907 Săcele, în suprafață de 12699 mp, situat în Municipiul Săcele, DE 161 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, înscris în CF nr. 116166 Săcele, în suprafață de 5737 mp, situat în Municipiul Săcele, str. Vulturului – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
31. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 119320 Săcele, nr. cad. 119320, în suprafață de 527 mp, categoria de folosință curți construcții, situat pe B-dul Brașovului nr. 147, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
32. Proiect de hotărâre privind privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1163 ha terenuri forestiere, amplasate în U.P. III Piatra Mare, u.a 92A% (0,1070 ha), u.a 100B% (0,0024 ha), u.a 101A% (0,0069 ha), în scopul realizării obiectivului ,, Reabilitare și modernizare obiectiv turistic –Cascada și Canion Tamina” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 

33. Diverse.
– Informare privind activitatea desfãşuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2022;
– Informare – sesizare d-l Pară Sorin;
– Informare unități de învățământ cu privire la promovabilitatea examenelor naționale la nivelul Municipiului Săcele.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close