(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a Ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Săcele din data de 27 octombrie 2022

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 22 septembrie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 septembrie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 6 octombrie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 20 octombrie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie2 022 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Servicii Săcelene S.R.L.- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 4.

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții al R.P.L.P Săcele R.A pentru anul 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 4.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică și privată a Municipiului Săcele și metodologia de fundamentare a prețurilor de pornire ale licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare pentru anul de producției 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 4.

11. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului pentru închirierea spațiilor de învățământ situate în Municipiul Săcele, str. B-dul Brasovului nr. 52, aparținând Parohiei Evanghelice-Lutherane Cernatu – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 4.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. A, etaj 3, ap. 15 către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 3, 4.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip de ANL pentru tineri destinate închirierii, situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. A, etaj 3, ap. 16, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 3, 4.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. A, etaj 4, ap. 17, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 3, 4.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. C, etaj 3, ap. 14, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 3, 4.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, de tip ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. C, etaj 2, ap. 12 către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 3, 4.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. C, etaj 2, ap. 9, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 3, 4;

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Amenajare canal Dârbav, tronson str. Armata Română – str. Hărmanului” din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

                   Avize Comisiile 1, 2, 4;

19. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor concesiuni din zona Bolnoc – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

              Avize Comisiile 1, 2, 4;

20. Proiect de hotărâre pentru respingerea plângerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 172/25.06.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 106349 Săcele nr.top 1373/1/1/2,1374/1/2, 1407/1/2 în suprafață de 416 mp, formulată de numiții Teodorescu Gheorghe și Teodorescu Catrina – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 4.

21. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6 mc/9,68 mst lemn fasonat de foc /echivalentul valoric al lemnului de foc și a 10 mc lemn de lucru fasonat/echivalentul valoric a 10 mc lemn de lucru fasonat, d-nei Nedelcu Ioana-Violeta – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 4.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, înscris în CF nr. 115523 Săcele – DE 164, în suprafață de 12588 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 4.

23. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 119982 Săcele, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/24, situat în Cartierul Electroprecizia, zona str. Viitorului bl. 36 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 4.

24. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului situat în intravilanul Municipiului Săcele, în suprafață de 8534 mp curți-construcții, reprezentând cartier Electroprecizia – tronson 5- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4.

25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 119771 Săcele, nr.cad 119771, în suprafață de 100 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4.

26. Diverse.

– Informare d-l Rugacs Mihai;

– Informare Biserica Sfânta Adormire Satulung.

 

print