(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 iulie 2023

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 27.07.2023, orele 15.00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. Mihai Eminescu nr. 4, Sala de şedinţe a Serviciului Poliția Locală – et. 2, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu ordinea de zi următoare:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 21 iunie 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 13 iulie 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 20 iulie 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA

        Avize Comisiile 1,  4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2023pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA

        Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice funcționale a Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

          Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele aprobată prin C.L. nr. 195/21.06.2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

          Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal ale  SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

          Avize Comisiile 1,  4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării bunurilor de retur de la Servicii Săcelene S.R.L. atribuite în exploatare de către U.A.T. Municipiul Săcele, prevăzute în Actul Adițional nr. 1 la Contractul Nr. 2/2021 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

          Avize Comisiile 1,  4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 6/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului detransport public local de călatori nr. 1 din data de 20.12.2018, încheiat cu Societatea RATBV A., modificat şi completat prin Actul adiţional nr. 1/2019, Actul adiţional nr. 2/2021, Actul adiţional nr. 3/2021, Actul adiţionalnr. 4/2021 şi Actul adiţionalnr. 5/2022 – iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. B, ap. 18, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

          Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2023-2024 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

          Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 2 m3 material lemnos pentru foc, sub formă de ajutor pentru încălzirea locuinţei, unui număr de 110 familii nevoiaşe/persoane singure, cu domiciliul în Municipiul Săcele, precum și aprobarea unei proceduri în acest sens – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

          Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, pentru proiectele de asistență socială – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

          Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la C.L. nr. 236/30.09.2021 „privind darea în administrare către Școala Gimnazială nr. 1 Săcele a imobilului situat pe Brașovului nr. 250, (CF nr. 112796 Săcele, nr. cad 112796, în suprafață de 4.429 mp, CF nr. 115074 Săcele, nr. cad 115074, în suprafață de 835 mp, CF nr. 113677 Săcele, nr. cad 113677, în suprafață de 1.238 mp) și a imobilului situat pe B-dul Brașovului nr. 227 (CF nr. 116873 Săcele, nr. cad 116873, în suprafață de 1659 mp)” și încheierea unui act adițional în acest sens – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

            Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 312/864 din imobilul – teren în suprafață de 1.987 mp, înscris în C.F. nr. 102325 Săcele, cadastral 102325 și asupra unor cote din imobilul – teren în suprafață de 901 mp, înscrise în C.F. nr. 106177 Săcele,  nr. cadastral 106177, având categoria de folosință arabil cu destinație de drum și trecerea lor din domeniul  privat în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului categoria de folosință ape curgătoare – HC 1029/3, în suprafață de 103 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile categoria de folosință drumuri de exploatare  DE 409/2/1- 1209 mp, DE 298-1994 mp, DE 364/1/15- 802 mp, DE 3205/1-1680 mp   – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. nr. 107139 Săcele, top 7010/3/1 aparținând domeniului privat al Municipiului Săcele, situat în zona str. Zizinului – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, înscris în C.F. nr. 104990 Săcele, nr.cadastral 104990,în suprafață de 2143 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Săcele, situat în zona Str. Zizinului – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, înscris în C.F. nr. 107439 Săcele, în suprafață de 11813 mp aparținând domeniului privat al Municipiului Săcele, situat în zona Câmpului – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

                      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, înscris în C.F. nr. 116080 Săcele , în suprafață de 2600 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Săcele, situat în zona Câmpului – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

                      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. nr. 116054 Săcele, nr.cadastral 116054 aparținând domeniului public al Municipiului Săcele -str. Zizinului – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. nr. 116196 Săcele, cadastral 116196, aparținând domeniului public al Municipiului Săcele – str. Frasinului – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. nr. 116031 Săcele, cadastral 116031 aparținând domeniului public al Municipiului Săcele – str. Ciucaș – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 164/25.05.2023 pentru aprobarea Caietului de Sarcini privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele, a modelului de contract pentru acord-cadru și a modelului de contract subsecvent- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1,  4.

 

27.     1.Informare solicitare cetățeni str. Tărlungului.

 1. Informare USR Săcele referitor la ghidul practic cu soluții privind drepturile persoanelor cu dizabilități.
 2. Informare Societatea FREE-PACK S.R.L. referitoare la PUZ-urile vizând imobilele aflate în vecinătatea/imediata vecinătate a imobilelor proprietatea/coproprietatea societății.
 3. Informare privind activitatea desfãşuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2023.
 4.     Raportul de activitate al managerului Spitalului Municipal Săcele pe anul 2022.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close