(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 26 august 2021

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  26 august 2021:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 29 iulie 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iulie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al R.P.L.P. Săcele R.A.  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din  Municipiul Săcele, care sunt premianţi la finele anului şcolar 2020 – 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2021-2022 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4 .

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele  cu destinaţia ,,ajutor de urgenţă“ domnului Gerebenes Gyula, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Panduri  nr. 21 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin C.L. nr. 59/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare, extindere, mansardare imobil cladire «internat fete» și schimbării destinației în bloc locuințe sociale”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 48/28.02.2019  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr. top. 1174/2, 1175/2, înscris în  CF nr. 112625 Săcele – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 5 la Regulamentul privind metodologia de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 248/26.11.2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului construcție pod, în suprafață de 67 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15  mst  lemn  de foc, specia  fag și  diverse tari,  către  Biserica  Ortodoxă  ,,Sfânții Părinți Ioachim și Anaˮ- Dâmbu Morii – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 

 • Raportul de activitate pe semestrul I al anului 2021 al R.P.L.P. Săcele R.A.;
 • Petiție Asociația Femeile se Implică;
 • Adresă solicitare informații Avocatul Poporului.
print