(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 02 decembrie - 1.87  |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 noiembrie 2021

PROIECTUL ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  25 noiembrie 2021:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 28 octombrie 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 16 noiembrie 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

3.Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 3, 4.

4.Proiect de hotărâre privind  acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2021-2022, semestrul I – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării in anul 2022 a unui sprijin financiar la constituirea

familiei – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

6.Proiect de hotărâre privind actualizarea Caietului  de Sarcini al Serviciului de Salubrizare și Deszăpezire din Municipiul Săcele aprobat prin H.C.L. nr. 13/31.01.2020, precum și aprobarea modelului de contract cadru  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

7.Proiect de hotărâre pentru aprobarea  modificării  Capitolului IV din anexa 1 la H.C.L. nr. 99/2021 pentru stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022 și  acordarea scutirii pentru un mijloc de transport în cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune, a unor ecoinsule colectare selectivă deșeuri, aflate  în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

10.Proiect de hotărâre privind repartizarea unei unități locative sociale din Municipiul Săcele, situată  în  Cart. Ștefan cel Mare, bloc 45 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

11.Proiect de hotărâre privind alocarea, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 18.528,85 lei fără T.V.A., din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Primăria Municipiului Săcele, reprezentând pomi de Crăciun – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior ale partizilor, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, pentru anul de producție 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1,  4;

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior, pe specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, oferită la vânzare pentru anul de producție 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 4;

14.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 104307 Săcele, sub nr. cad 1757, nr. top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1,  în suprafață de 1973 mp – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

15.Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului situat în intravilanul Municipiului Săcele, în suprafață de 31000 mp curți-construcții, reprezentând cartier Electroprecizia-tronson IV – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

16.Proiect de hotărâre privind actualizarea de date pentru imobilul înscris în CF nr. 104836  Săcele, sub nr. top 1102,1103  în suprafață de 1076 mp, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul public – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

17.Proiect de hotărâre privind actualizarea de date pentru imobilul înscris în CF nr. 118354  Săcele, sub nr.top 1954/1/1/1/3/1/1, în suprafață de 1205 mp, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

18.Proiect de hotărâre privind actualizarea de date pentru imobilul înscris în CF nr.109813 Săcele,

sub nr. top 960, 961,  în suprafață de 698 mp, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

19.Proiect de hotărâre privind actualizarea de date pentru imobilul înscris în CF nr.108327 Săcele, sub nr. top 473,474 în suprafață de 1188 mp, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

20.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele al imobilului înscris în CF nr.118451 Săcele,  nr.cad 118451  în suprafață de 77 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

21.Proiect de hotărâre privind  revocarea dreptului de administrare  al Societății Servicii Săcelene  S.R.L. asupra  imobilului înscris în CF nr. 351 Cernatu, nr.top (644,645,646,647)/3/1 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate  asupra  imobilului– teren în suprafață de  45 mp, înscris în CF nr. 113822  Săcele, nr. cadastral 113822 , asupra  imobilului– teren în suprafață de   45 mp, înscris în CF nr. 113952  Săcele, nr. cadastral 113952, asupra  imobilului– teren în suprafață de  100 mp, înscris în CF nr. 113951  Săcele, nr. cadastral 113951 categoria de folosință arabil  și trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

23.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 106349 Săcele, în suprafață de 416 mp, categoria de folosință curți-construcții, situat pe Bdul George Moroianu nr. 310, proprietatea Municipiului Săcele-domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

24.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 109296 Săcele, în suprafață de 441 mp, categoria de folosință arabil, situat pe Str. Frasinului, proprietatea Municipiului Săcele-domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

25Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului– teren în suprafață de 967  mp, înscris în CF nr. 117773  Săcele, nr. cadastral 117773, categoria de folosință fâneață și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate  asupra  imobilului– teren în suprafață de  6081  mp, înscris în CF nr. 114792  Săcele, nr. cadastral 114792, categoria de folosință drum și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 27.Diverse.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close