(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 iunie 2020

PROIECTUL
ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 iunie 2020:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 28 mai 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 18 iunie 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie, aprilie si mai 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Săcele, aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
5. Proiect de hotărâre privind indexarea costului unitar pe kilometru prevăzut în Contractul de delegare Nr. 1 din 23.03.2017 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate in Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L. nr.57/ 23.03.2017 si incheierea unui act aditional in acest sens – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;
6. Proiect de hotărâre Privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „ Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liberˮ- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Teoretic George Moroianu” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
8. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;
9. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantități de 90 metri steri lemn foc pentru sezonul rece Compartimentului Educație Timpurie, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, din producția anului 2020, din partida 144-UP III-ua. 91B,C, partida 145-UP III-u.a. 10C, partida 146-UP III-ua. 90B, 91 D – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;
11. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea participării Municipiului Sacele la procedurile de achiziție a imobilului aparținând S.C. TELEKOM COMMUNICATIONS S.A. ( vechea clădire P.T.T.R. ), situat pe B-dul G. Moroianu nr. 8, din Municipiul Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
12. Proiect de hotărâre privind completarea art. nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 152/19.07.2017 «privind propunerea pentru schimbarea destinației de folosință a imobilului, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20A( fostă str. Parcului nr.18 ) înscris în CF nr. 103900 Săcele, nr.top 6424/2/2/4, construcție și teren în suprafață de 1183 mp, din ,,internatˮ în ,,bloc de locuințe‘’» – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului de drum național DN1A de la km 183+070 (sens giratoriu Gârcini), la Km 185+943, suprapus pe o portiune din B-dul George Moroianu, cu o lungime de 2873 m și a sectorului de drum național DN1A de la Km 185+943, la km 186+233, aflat pe str. Zizinului, cu o lungime de 290 m, din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Transportului, în domeniul public al Municipiului Săcele și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sacele și declasarea acestor porțiuni din drum național în stradă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului în suprafață de 5262 mp, categoria de folosință curți- construcții , situat în Municipiul Săcele, str. Tărlungului – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
15. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 116793 Săcele, nr.cad 1164, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/3, în suprafață de 174 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4
16. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 104836 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
17. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului în suprafață de 1373 mp, categoria de folosință curți-construcții, situat în Municipiul Săcele, str. Oituz nr. 60 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr.106349 Săcele, nr.top 1373/1/1/2, 1374/1/2, 1407/1/2 în suprafață de 416 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului identificat în CF nr. 104433 Săcele, nr. cadastral 104433, în suprafață de 14249 mp cu imobilul identificat în CF nr. 116968 Săcele, nr.cadastral 116968, în suprafață de 2554 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
20. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, a cabinetului medical din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL, situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție cu privire la Decizia nr. 7/23.03.2020 emisă de Camera de Conturi Brașov – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4
23. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.07.2020-30.09.2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2,3, 4.

24. Diverse.
– Informare ALDE cu privire la H.C.L. nr. 41/27.02.2020;
– Informare USR cu privire la măsurile de siguranță pentru transportul public în contextul Pandemiei COVID 19.

print