(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 18 mai - 0.40  |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 24 octombrie 2019

PROIECTUL  

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  24 octombrie  2019

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2019-2020,  semestrul I  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Rețea de apă cartier Baciu, etapa II” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Rețea de canalizare menajera cartier Baciu, etapa II”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „ Schimbare de destinație clădire parter din ateliere în sală de sport prin extindere, recompartimentare și amenajări interioare la Școală Gimnazială nr. 4 „Frații Popeea” din Municipiul Săcele din cadrul Obiectivului de Investiție Școala Gimnazială nr 4 – Extindere și reamenajare clădire ateliere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Semafor Bd. Brașovului nr. 118” – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Semafor Bd. Brașovului nr. 227” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 107483 Săcele, cad. 846, nr.top.1954/1/5/81 și a imobilului înscris în CF nr. 113278 Săcele, cad. 113278 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 412 mp, înscris în CF nr. 112869 al localității Săcele, nr.cad. 112869, reprezentând parte din strada Crizantemelor și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele,  a suprafeței de 15188 mp,  categoria de folosință curți-construcții, identificat în CF nr. 116677 Săcele și a suprafeței de 282 mp,   categoria de folosință curți-construcții, identificat în CF nr. 116678 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1,2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele, a suprafeței de 446109 mp, categoria de folosință fâneață, identificat în CF nr. 116707 Săcele și a suprafeței de 1000 mp,  categoria de folosință fâneață, identificat în CF nr. 116708 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a pozițiilor 40, 62 și 197 din Anexa la C.L. nr. 98/2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele și darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele  R.A. a  Drumului Auto Forestier Adânca de sus, a Drumului Auto Forestier Vaida și a Drumului Auto Forestier Tărlung Ciorica – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2,4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, Timiș-Triaj, identificat în CF   152536 Brașov nr.top  8896/1/2/1 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1,2,4

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare operativă a Spitalului Orășenesc Săcele, asupra imobilului cu nr. cadastral 105286, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 165 mp, înscris în CF   105286 Săcele și  asupra imobilului cu nr. cadastral 105287, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 450 mp, înscris în CF  nr. 105287 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2,4.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 „Funcții Publice” și completarea anexei nr. 2 „Funcții contractuale” la HCL 16/23.01.2019  privind stabilirea salariilor de bază  pentru personalul  din cadrul  aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unui consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele să reprezinte interesele Consiliului Local în fața instanțelor de judecată – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Diverse
 • Informare privind structura Compartimentului de Audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
 • Informare Curtea de Conturi cu privire la ducerea de îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 38/04.12.2017.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close