(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 21 iunie

Se convoacă în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 21.06.2023, orele 15.00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la Centrul Multicultural și Educațional din Municipiul Săcele – Sala de spectacole, situat în B-dul George Moroianu nr. 17, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 mai 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 6 iunie 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Alain Fernand Christian REVET – iniţiator consilier local VOICESCU NICOLETA TEONIA.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea scoaterii din evidența contabilă a Municipiului Săcele, respectiv din contul 231 – ,,Imobilizări corporale în curs de execuție” și contul 233 – ,,Imobilizări necorporale în curs de execuţie” a unor obiective de investiții – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele aprobată prin H.C.L. nr. 131/25.04.2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
7. Proiect de hotărâre privind acordarea alocaţiei valorice a normei de hrană personalului Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei unităţi locative din fondul locativ preluat prin protocol de la Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei lemnoase pentru partida P 420/2300156800140 din U.P. VII Doftana, partida P 421/2300156800150 din U.P VI Tărlung – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 5.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Asociația Club Sportiv Carpathian Eagles – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
11. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst (9,30 mc) lemn de foc, către Parohia Ortodoxă Sfântul Nicolae – Baciu – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea ENGIE România S.A., asupra suprafeței de 1 mp, proprietatea Municipiului Săcele, situată la intersecția str. Timiș nr. 47 cu str. Toamnei – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr. 112796 Săcele, CF nr. 115074 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
14. Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote din imobilul – teren în suprafață de 1.543 mp, înscris în CF nr. 100466 Săcele, nr. cadastral 100466, categoria de folosință arabil, cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

15. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act aditional la Contractul de concesiune nr. 6974/06.03.2007 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
16. Proiect de hotărâre privind încheierea unor acte adiționale la Contractele de concesiune nr. 773/21.01.2000, nr. 774/21.01.2000, nr. 21078/30.10.2003 și nr. 21079/30.10.2003 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
17. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 308/22.09.2022 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a bunurilor din grupa construcțiilor pentru alimentare cu apă și canalizare și darea în administrare a acestora spre exploatare
către Compania Apa Brașov S.A. în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 24.09.2008 pentru obiectivul ,,Extindere canalizare menajeră cartier Baciu” și pentru obiectivul ,,Rețele de alimentare cu apă cartier Baciu”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
18. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.07.2023-30.09.2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close