(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 20 iunie 2024

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 20.06.2024, orele 15.00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu ordinea de zi
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 23 mai 2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2024 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de minimis individual și prelungirea perioadei de valabilitate a ajutorului pentru S.C. ELECTROPRECIZIA S.A., administratorul Parcului Industrial Electroprecizia, care constă în scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren aferente clădirilor şi terenurilor care fac parte din infrastructura parcului industrial situat pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sacele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior – pentru partida 498/2400156800150- și pentru partida 499/2400156800160 din U.P VIII Doftana – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrării de extindere conductă și branșament gaze naturale pe terenul înscris în C.F. 116658 Săcele, nr.cadastral 116658, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul public – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
6.Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de acces și folosire a drumurilor aparținând Municipiului Săcele – Str. Subobrej și DE 124, pentru transportul de agregate de carieră – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului înscris în CF nr. 5167 Satulung, sub nr.top 7141/36/1/1/1/2, (nr.cad 624), cu imobilul înscris în CF nr. 5166 Satulung, sub nr.top 7141/36/1/1/1/1, (nr.cad 623) și cu imobilul înscris în CF nr.115325 Săcele, sub nr.top 7141/36/1/1/2 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 121332 Săcele, proprietar Municipiul Săcele-domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
9.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 119844 Săcele, nr. cad. 119844, în suprafață de 74 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea derogării de la prevederile H.C.L. nr. 171/25.05.2023, în vederea stabilirii oportunității extinderii intravilanului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
11.Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.07.2024 – 30.09.2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL

print