(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 10 august - 4.55  |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din 22 decembrie 2021

PROIECTUL
ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 22 decembrie 2021:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 noiembrie 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 5.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele cu destinaţia ,,ajutor de urgenţăˮ, doamnei Madaraș-Fântânaru Simona-Nicoleta, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Cart. Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. A, et. 1, ap. 8- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 5.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele cu destinaţia ,,ajutor de urgenţăˮ domnului Gîfu Ioan Traian, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Al. I. Lapedatu nr. 135 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 5.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele cu destinaţia ,,ajutor de urgenţăˮ doamnei Șofran Lenuța, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Al. I. Lapedatu, nr. 135 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea efectuării în anul 2022 a concediului de odihnă anual neefectuat de către Primarul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
10. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2022-2023 de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție de către Societatea Servicii Săcelene S.R.L. în speța ce face obiectul Dosarului nr. 4635/62/2021, având ca obiect litigii de muncă, aflat pe rolul Tribunalului Brașov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție de către Societatea Servicii Săcelene S.R.L. în vederea recuperării unor debite de la CNAS-CJAS Brașov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a
masei lemnoase pentru partizi 284/2100156801370 din U.P. VII Doftana, 306/2100156801620 din U.P. VI Tarlung, 308/2100156801640 din U.P. V Tesla – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;

14. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 262/28.10.2021 privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE”, în cartierul Gârcini din Municipiul Săcele, jud. Brașov – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;
15. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 160/25.07.2018 privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reabilitare trotuare și accese strada Barajului” și modificați prin H.C.L. nr. 47/28.02.2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
16. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date asupra unor imobile ce fac parte din fondul forestier ce aparțin Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
17. Proiect de hotărâre privind anularea numărului cadastral 114126, în suprafață de 35341 mp și a numărului cadastral 114127, în suprafață de 5000 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 104812 Săcele, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/2 și a imobilului înscris în CF nr. 115721 Săcele, nr.top 7141/1/1/1/b/1/1/1/2 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
19. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 115122-C1-U2 Săcele, nr. top. [ ( 2249,2250 ) /1 ] / II, a imobilului înscris în CF nr. 115123 Săcele, nr. top. ( 2249,2250 )/2 și a cotei de 25/100 din imobilul înscris în CF nr. 115122 Săcele, nr. top. (2249,2250)/1, situate în Municipiul Săcele, str. Nicolae Colceag, nr. 5 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 113715 Săcele, nr. cadastral 113715, proprietatea publică a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
21. Proiect de hotărâre privind atestarea unor imobile ce fac parte din fondul forestier – categoria de folosință pădure, la domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
22. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.01.2022-31.03.2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

23. Diverse.
– Informare – prezentare stadiu de implementare proiect ,,Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini ˮ, Cod proiect 142450.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close