(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată, din data de 13 iulie 2023

Se convoacă, în sedinţă extraordinară convocată de îndată, Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 13.07.2023, orele 16:00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. Mihai Eminescu nr. 4, Sala de şedinţe a Serviciului Poliția Locală – et. 2, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM,  cu următorul:

  PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  1.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

           Avize Comisiile 1, 4.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

           Avize Comisiile 1, 4.

  1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației  imobilului din ,,Centrul de zi pentru educație timpurie”  în  ,,Creșă” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

           Avize Comisiile 1, 2, 4.

  1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unității de învăţământ de educație timpurie antepreșcolară, fără personalitate juridică – „Creşa nr. 1 Săcele”- în subordinea Consiliului Local al  Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

           Avize Comisiile 1, 3, 4.

  1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Iluminat depozit Subobrej în Municipiul Săcele” aprobați prin H.C.L. nr. 225/22.06.2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

           Avize Comisiile 1, 2 4.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 20/26.01.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării acesteia către operatorii economici, în anul de producție 2023, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 111/ 06.04.2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

           Avize Comisiile 1, 4.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior ale partizilor, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, pentru anul de producție 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

           Avize Comisiile 1, 4.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei lemnoase pentru partida P 442/2300156800390 din U.P. VI Tărlung, u.a. 51A% – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

           Avize Comisiile 1, 4.

print