(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței extraordinare convocate de îndată, din data de 6 ianuarie 2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului Săcele a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

           Avize Comisiile 1, 4.

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului local al Municipiului Săcele, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 4.

  1.    Proiect de hotărâre pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a deficitului secțiunilor de funcționare sau dezvoltare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 al instituțiilor subordonate – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 4.

  1.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării, în anul  2023, a excedentului bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii rezultat la închiderea exercițiului bugetar pe anul 2022 al Municipiului Săcele și  instituțiilor subordonate – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 4.

  1.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 856/13.10.2017 în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului ,,Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”, jud. Brasov și plății comisionului de garantare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 4.

 

  1.         Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Eficientizare sistem de iluminat public în Municipiul Săcele pe străzile/porțiunile de străzi echipate cu stâlpi metalici”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 4.

  1.         Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Electroprecizia din Municipiul Săcele”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 4.

  1.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiție „Implementarea cerințelor din Scenariu de securitate la incendiu pentru Spitalul  Municipal Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 4.

  1.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice DALI și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiție „Modernizare demisol Policlinica Municipiului Săcele și extindere prin realizarea unui spațiu tehnic necesar casei liftului” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 4.

print