(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței Extraordinare convocate de îndată, din data de 08 iunie 2022

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul  ,,AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF (corp 2)”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
  2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF (corp 2)” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
print