(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 18 aprilie

Se convoacă, în sedinţă extraordinară convocată de îndată, Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 18.04.2023, orele 15:00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Săcele la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanțat din Fondul pentru mediu, a cuantumului contribuției proprii a UAT Municipiul Săcele, a numărului de autovehicule estimat a face obiectul acordării stimulentului pentru casare și a sumei reprezentând finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Mediu – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

print