(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 08 august 2023

Se convoacă, în sedinţă extraordinară convocată de îndată, Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 08.08.2023, orele 15:00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. Mihai Eminescu nr. 4, Sala de şedinţe a Serviciului Poliția Locală – et. 2, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM,  cu următorul:

 PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  1.    Proiect de hotarare pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.856/13.10.2017 în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului “Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”, jud. Brasov  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

           Avize Comisiile 1, 4.

  1.  Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.218/20.07.2023 “privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 8.000.000 lei, în conformitate cu prevederile 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului”

           Avize Comisiile 1, 4.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Conectarea infrastructurii Spitalului Municipal Săcele la conceptul de sănătate digitală

           Avize Comisiile 1, 3, 4

print