(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a Ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 9 februarie 2021

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, a spațiului medical din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru cofinanțarea de 10%  din bugetul local al Municipiului Săcele,  în vederea dotării cu aparatură și echipamente medicale a Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 856/13.10.2017, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului ,,Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”, jud. Brasov și plații comisionului de garantare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
print