(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată din 14 ianuarie 2021

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1.  Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada ianuarie-martie 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale,  prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui GÂDEA SORIN şi declararea ca vacant a locului de consilier local deținut de acesta  în  Consiliul  Local al Municipiului Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

print