(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 9 februarie 2022

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 7/27.01.2022 pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
2. Proiect de hotărâre pentru trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 106744 Săcele, nr. cad. 106744, în suprafață de 8.000 mp și declararea acestuia ca fiind de interes public local – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM”, cod SMIS 152324 și a parteneriatului constituit în vederea depunerii și implementării acestuia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 281/28.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 282/19.12.2019 pentru proiectul „Rețea de apă cartier Cernatu”, aprobarea devizului general estimativ și a Cererii de finanțare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“ – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 283/28.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 283/19.12.2019 pentru proiectul „Rețea de canalizare menajeră cartier Cernatu”, aprobarea devizului general estimativ și aprobarea Cererii de finanțare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“ – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

print