(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a Ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 8 noiembrie 2023

Se convoacă, în sedinţă extraordinară convocată de îndată, Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 08.11.2023, orele 15:00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 856/13.10.2017 în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului „Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”, jud. Brașov – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL
print