(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 4 iulie 2024

Se convoacă, în sedinţă extraordinară convocată de îndată, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 04.07.2024, orele 15:00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea anexei la H.C.L. nr. 17/28.01.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani și 2 ani perioadă de grație, în vederea asigurării finanțării unor investiții publice de interes local, modificată și completată prin H.C.L. nr. 187/26.05.2022, H.C.L. nr. 88/23.03.2023 și H.C.L. nr. 41/25.01.2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
2. Proiect de hotărâre privind reînnoirea unui mandat de administrator neexecutiv în Consiliul de Administratie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

print