(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele, din data de 4 aprilie 2024

Se convoacă, în sedinţă extraordinară convocată de îndată, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 04.04.2024, orele 15:00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Săcele la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului proiectului „Rețea de apă și canalizare menajeră în cartierul Raza Soarelui și străzile Ecologiștilor și Rampei din municipiul Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

print