(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 12.09.2023

Se convoacă, în sedinţă extraordinară convocată de îndată, Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 12.09.2023, orele 15:00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu următorul proiect:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici la faza obținerii Autorizației de Construire și a proiectului tehnic pentru investiția Reabilitare si modernizare Grădinița cu program normal nr. 4 – Str. George Moroianu nr. 293, Municipiul Săcele, jud. Brașov – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
print