(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 10 mai 2023

Art. 1. Se convoacă, în sedinţă extraordinară convocată de îndată, Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 10.05.2023, orele 15:00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, la faza de proiect tehnic, pentru investiția „Creare de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

print