(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 06 ianuarie 2022

  1. Proiect de hotărâre pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului Săcele a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului local al Municipiului Săcele, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
  3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării, în anul 2022, a excedentului bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, rezultat la închiderea exercițiului bugetar pe anul 2021 al Municipiului Săcele și  instituțiilor subordonate – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
print