(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței de Consiliul Local din 23 August 2018

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 23.08.2018, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Săcele și al Regulamentului General de Urbanism – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii de exploatare forestieră a arborilor care pun în pericol viața oamenilor și siguranța bunurilor acestora – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă pe picior, din posibilitatea de producție a anului 2018, pe natură de produse, în vederea valorificării către operatorii economici – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco cioată, provenit din partizile 985, 986, 987 și 988, destinat valorificării către populație în anul de producție 2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a Statului de functii și a numărului de personal ale S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Programului de investiții pe anul 2018 al R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2018 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipirie a imobilului identificat în C.F. nr. 101183 Săcele, nr. cadastral/nr.topografic 101183, în suprafață de 10852 mp – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind repartizarea a  3 unităţi locative din fondul locativ preluat prin protocol de la S.C. Servicii Săcelene S.R.L.,  în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite conform Hotărârii de Consiliul Local nr. 269/21.12.2017 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție a S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul Contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul Contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

  13. Diverse:

 • Raportul de activitate al R.P.L.P. Săcele R.A. pe sem. I al anului 2018;
 • Informare cu privire la situația financiară a S.C. Servicii Săcelene S.R.L. pe sem. I al anului 2018;
 • Informare cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli al C. Servicii Săcelene S.R.L. pe sem. I al anului 2018;
 • Informare Curtea de Conturi cu privire la ducerea la îndeplinire  a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 24/20.03.2014;
 • Informare Curtea de Conturi cu privire la ducerea la îndeplinire  a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 38/01.12.2017.
print