(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 18 mai - 0.40  |  

Ordinea de zi a ședinței de Consiliul Local din 23 August 2018

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 23.08.2018, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Săcele și al Regulamentului General de Urbanism – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii de exploatare forestieră a arborilor care pun în pericol viața oamenilor și siguranța bunurilor acestora – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă pe picior, din posibilitatea de producție a anului 2018, pe natură de produse, în vederea valorificării către operatorii economici – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco cioată, provenit din partizile 985, 986, 987 și 988, destinat valorificării către populație în anul de producție 2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a Statului de functii și a numărului de personal ale S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Programului de investiții pe anul 2018 al R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2018 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipirie a imobilului identificat în C.F. nr. 101183 Săcele, nr. cadastral/nr.topografic 101183, în suprafață de 10852 mp – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind repartizarea a  3 unităţi locative din fondul locativ preluat prin protocol de la S.C. Servicii Săcelene S.R.L.,  în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite conform Hotărârii de Consiliul Local nr. 269/21.12.2017 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție a S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul Contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul Contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

  13. Diverse:

 • Raportul de activitate al R.P.L.P. Săcele R.A. pe sem. I al anului 2018;
 • Informare cu privire la situația financiară a S.C. Servicii Săcelene S.R.L. pe sem. I al anului 2018;
 • Informare cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli al C. Servicii Săcelene S.R.L. pe sem. I al anului 2018;
 • Informare Curtea de Conturi cu privire la ducerea la îndeplinire  a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 24/20.03.2014;
 • Informare Curtea de Conturi cu privire la ducerea la îndeplinire  a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 38/01.12.2017.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close