(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 28 noiembrie - 0.24  |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliulul Local al Municipiului Săcele din data de 21 noiembrie 2022

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 21 noiembrie 2022:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 27 octombrie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 3 noiembrie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 10 noiembrie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2022 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2022-2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar la constituirea familiei – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17.772,54 lei făra T.V.A. din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. către Primaria Municipiului Săcele, cu titlul de sponsorizare, reprezentând pomi de Craciun – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Rețea de apă cartier Cernatu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului – iniţiator PRIMAR  POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare menajeră cartier Cernatu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire complex comercial și hale de producție și depozitare”, strada Câmpului, Municipiul Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Cimitir Municipal (Extinderea cimitirului de pe strada Tărlungului)”, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Hală dezmembrări auto și hală depozitare”, strada Toamnei, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 78 /27.05.2010 privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru reactualizarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și exploatarea locuintelor sociale și a altor spații cu destinația de locuință aflate în patrimoniul si administrarea Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. C, parter, 3 către titularul contractului de închiriere – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 107082 Săcele, nr. cad. 1162/1/1/3, top. 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/1/3, în suprafață de 21 mp, situat în Municipiul Săcele, zona pieții Electroprecizia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului categoria de folosință drum de exploatare – DE 1390/2 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

                   Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Investiții pentru  dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”, aprobați prin H.C.L. nr. 82/06.04.2017 și modificați prin H.C.L. nr. 30/28.02.2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

              Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație a imobilului înscris în CF nr. 109296 Săcele, nr. cadastral 109296, în suprafață de 441 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație a imobilului înscris în CF nr. 115485 Săcele, nr. cadastral 115485, în suprafață de 425 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație a imobilului înscris în CF nr. 119771 Săcele, nr. cadastral 119771, în suprafață de 100 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 113310 Săcele, nr. cadastral 113310 în suprafață de 15800 mp,  proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație a imobilului înscris în CF nr. 113373 Săcele, nr. cadastral 113373, în suprafață de 25000 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 119814 Săcele, nr. cadastral 119814 în suprafață de 1970 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 119502 Săcele, nr. cadastral 119502 în suprafață de 1130 mp și construcția C1- casă de lemn 40 mp  proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close