(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 29 noiembrie 2018

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 29.11.2018, orele 16,00,  la Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc, situat în  Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 17,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 și pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.500.000 lei – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale – primă înscriere – cu propunere de  dezlipire a suprafeței de 1124 mp, reprezentând zona verde, din  imobilul identificat în CF 112039 Săcele, nr. cad 1761 nr. topografic 1315/1/1,  în suprafață de 4552  mp- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF- primă înscriere- a suprafetei de 34,2200 ha, identificată în PȘ1652- pășune și a suprafeței de 40,3700 ha, identificată în PȘ 3510 – pășune,  cu destinație de izlaz comunal, în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prețurilor de referință  a masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul  forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele și a  metodologiei de fundamentare a prețurilor de pornire la licitațiile pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul  de producție 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind organizarea unui „Tărg de Pomi de Craciun” în perioada 17-21.12.2018, pe raza Municipiului Săcele – iniţiator consilier local Sterpu Ciprian;
 7. Proiect de hotărâre privind constatarea încetarii de drept a unor mandate de administrator la R.P.L.P. Săcele R.A.- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a cotei de 19656/1080000 din terenul înscris în CF nr.100405 Săcele, nr.cad.100405- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului în suprafață de 93 mp înscris în CF nr.115309 al localității Săcele, nr.cad.115309- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. 15 Noiembrie nr. 26  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. 15 Noiembrie nr. 34 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL, aflate pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 2 din H.C.L. 200/28.09.2017 privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local pentru a face parte din Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind repartizarea efectivă a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, aflate pe raza  Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție a Municipiului Săcele, în speță ce formează dosarul civil nr. 2386/62/2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizațiilor taxi disponibile necesare efectuării serviciului de transport în regim taxi în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile august, septembrie şi octombrie 2018  pentru cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale nr. 4 Fraţii Popeea care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close