(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a Ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 mai 2021

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  27 mai 2021:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 28 aprilie 2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2020-2021,  semestrul II – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea virării de către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele  R.A. a sumei de 405.923 lei către bugetul local al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din inventarul Spitalului Municipal Săcele iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea provizorie a structurii organizatorice funcționale a Spitalului Municipal Săcele pentru perioada pandemiei SARS-Cov 2 COVID 19 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al Servicii Săcelene S.R.L.- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei lemnoase pentru partida 232/2100156800640  din U.P. V Tesla – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 39 mc (63 metri steri) lemn de foc, pentru încălzirea locuințelor, unui număr de 13 persoane, veterani de război și văduve de veterani de război din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local, aprobată prin H.C.L. nr.111/28.04.2021– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de schimb și a Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri de tip ANL, în regim de închiriere de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea a cinci unități locative sociale din Municipiul Săcele, str. Aleea Episcop Popeea nr. 20A– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru anul 2021– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile categorie folosință pădure aflate în proprietatea publică a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 27/28.04.2021 privind aprobarea Ofertei de donație și a Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului – teren în suprafață de 1.014 mp, înscris în CF nr. 102148 Săcele, reprezentând parte din strada Cocorului și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în speța ce face obiectul dosarului nr. 1910/197/2021 având ca obiect acțiune în constatare, aflat pe rolul Judecătoriei Brașov – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 • Informare d-l Fekete Florian – Alexandru cu privire la grupul informal cetățenesc ,,Grupul de Acțiune Comunitară pentru Gârciniˮ;
 • Informare d-l Fekete Florian – Alexandru – solicitare participare la ședința ordinară din luna aprilie;
 • Informare USR – solicitare participare la ședința ordinară din luna aprilie;
 • Informare – petiție cetățeni str. Câmpului;
 • Informare d-na Paniti Izabella cu privire la solicitare cetățeni str. Câmpului.
print